Als ondernemer en leider verwacht je soms veel van je medewerkers. En om dat te benadrukken zet je daar een beloning tegenover. Maar wat als blijkt dat die beloning eigenlijk helemaal niet werkt?

Benieuwd hoe je wel de juiste beloning of motivatieprikkels kunt inzetten? Kijk dan eens naar het volgende filmpje.

Professor Dr. Carol Dweck heeft opzien gebaard met haar jarenlange onderzoek naar de motivatie en ontwikkeling van kinderen. Haar bevindingen hebben geleid tot nieuw wetenschappelijk inzicht. De kern ervan? Kinderen die het niet erg vinden om fouten te maken, ontwikkelen beter dan kinderen die een fout ervaren als een mislukking.

Ze heeft haar wetenschappelijk inzicht vertaald in een theorie die inmiddels bekendheid heeft gekregen als; Growth Mindset.

Het opvallende is dat deze Growth Mindset inzichten niet alleen van toepassing zijn op kinderen, maar ook gelden voor volwassenen. Het is dan ook wel te begrijpen dat bedrijfskundigen, arbeidspsychologen en leiderschapsontwikkelaars de ‘Growth Mindset’ hebben omarmd. Inmiddels is ook wel gebleken dat ondernemingen die een ‘growth’ mindset hebben op allerlei fronten beter presteren dan ondernemingen waar vooral oog is voor ‘presteren’ en ‘resultaat’.

Enkele voordelen van een ‘growth’ mindset.

“Je leert het meest van de fouten die je maakt.” Zo wordt gezegd. En het is waar. Onderzoek toont aan dat datgene wat je leert van je fouten niet alleen meer impact maakt, maar ook langer wordt onthouden dan datgene wat je leert van je successen.

            In een bedrijf waar fouten gemaakt mogen worden, ontstaat een hogere motivatie om het ‘goed’ te willen doen. De angst om het niet goed te doen, werkt dus eerder verlammend dan dat het een prikkel is. (oei oei, hoe vaak gaat dit in de praktijk nog mis?)

Je kunt het zelf wel aanvoelen. Wat zou er gebeuren als medewerkers een fout maken, met de kans op een ‘bestraffing’? Juist, de fouten worden niet meer verteld. Het is dan ook wel te begrijpen dat in een bedrijf waar fouten maken ‘mag’, sprake is van meer integriteit.

Als je geprikkeld en beloond wordt op resultaat, pas je je inzet aan op dat wat je beheerst. Ofwel, je kiest het werk en de opdrachten waarvan je weet dat je ze aankunt. De motivatie tot verbetering raakt daarmee weg. Als je wordt beloond op ‘leren’ en ‘ontwikkelen’, dan zul je juist werk en opdrachten gaan uitvoeren die je ‘beter’ maken.

Daar waar creativiteit beloond wordt, ontstaat een cultuur van ontdekken. In tegenstelling tot een cultuur waar fouten veroordeeld worden en medewerkers voor de veilige weg zullen kiezen en risico’s gaan mijden. Mogen falen is de allerbeste manier om te vernieuwen.

Wil je meer weten over growth mindset? Kijk dan ook eens naar de volgende filmpjes:

Het zal niet helemaal verrassend zijn. Van luisteren word je een stuk slimmer dan wanneer je vertelt wat je al lang weet. Bovendien is het zo dat wanneer een ander zich gehoord voelt, je als toehoorder in achting zult stijgen. Een goede les voor leiders. Want in plaats van alleen maar inspireren en overtuigen krijg je pas echt verbinding met je medewerkers als je naar hen luistert en je verdiept in hun wereld.


Celeste Headlee is een gerespecteerd interviewster en radiopresentator. Zij vertelt wat je kunt doen om je gespreks- en luistertechniek te verbeteren.


Veel kijk- en luisterplezier.

Je hoeft geen sportwetenschapper te zijn om te weten dat de topsporters de meeste tijd besteden aan trainen en een heel beperkte tijd aan presteren tijdens een wedstrijd.

Eduardo Briceño is een wetenschapper en de oprichter van MindsetWorks, een organisatie die organisaties helpt om een groei-mindset te ontwikkelen.

In één van zijn presentaties legt hij uit hoe we als professionals ook meer aandacht dienen te besteden aan het trainen en ontwikkelen van onze vaardigheden.

Drew Dudley vertelt in zijn verhaal hoe juist de kleinste dingen een groot verschil kunnen maken in het leven van anderen. Ook dat is leiderschap.

Brene Brown is één van de populairste onderzoekers over kwetsbaarheid, moed en schaamte.
In deze presentatie deelt zij haar inzichten en kennis.

Sportpsycholoog Gerald Weltevreden maakt in zijn presentatie duidelijk dat een harde aanpak niet leidt tot betere sportprestaties. Zou dat voor medewerkers ook gelden?

In dit leuke filmpje wordt op heldere wijze het verschil uitgelegd van een Groeimindset ten opzichte van een Vaste Mindset.

Vragen? Of meer weten over hoe je je mindset kunt veranderen? Stuur me een berichtje en ik neem snel contact op.

Stuur een bericht

Simon Sinek behoeft bijna geen introductie. In dit verhaal onderstreept hij nog maar eens het belang van een werkcultuur waarin je je veilig en gewaardeerd voelt.