10 mei 2021

96% van alle ondernemingen blijft kleiner dan 8 medewerkers. De andere 4% heeft een mentor.

De opmerkelijke boodschap in de titel werd onlangs verspreid door NLgroeit. Een initiatief van het ministerie van Economische zaken, KvK en Samen maken we Nederland.

Het suggereert dat ondernemers met een groeiambitie maar beter gebruik kunnen maken van een mentor. Een terechte suggestie overigens. Onderzoek van verschillende financiële instellingen leert namelijk dat ondernemers met een mentor aanmerkelijk minder falen dan de ondernemer die het alleen denkt te kunnen of te weten.

Mij intrigeert de boodschap vooral omdat kennelijk nog steeds een groot deel van ondernemend Nederland niet vindt dat ze een mentor nodig hebben.

Ondernemen is vooral ook vooruitzien.

Als adviseur en accountant geven we graag aandacht aan de ambitie van onze klanten. Hoe we ondersteunend kunnen zijn om de groeiambities en doelstellingen van onze ondernemende klanten te realiseren. Hoe we samen keuzes maken die een positieve impact hebben voor de nabije toekomst?

Toch is die blik op de toekomst niet altijd vanzelfsprekend. Vanuit automatisme is er de neiging om de focus te leggen op het verleden. Op de ondernemersprestaties die afgelopen jaar of jaren zijn gerealiseerd. Niet helemaal onbelangrijk overigens. Want het verleden vertelt wat in de toekomst misschien anders of beter kan. Maar als de financiële prestaties uit het verleden alleen maar worden gebruikt om er een rapportcijfer aan te geven? Dan is dat een gemiste kans. De ondernemer in kwestie is er ook helemaal niet mee geholpen.

Hoe dan wel? Welnu, bij OOvB adviseurs en accountants hebben we met regelmaat overleg over de toekomstplannen en de ambitie van de ondernemer in kwestie. Niet meer dan normaal, vinden wij. Want vooral op het fiscale vakgebied dient gehandeld te worden met de blik vooruit. Persoonlijk, één op één bij voorkeur. Als een soort van mentor zeg maar. Want in de praktijk merken we dat juist het persoonlijke contact vaak tot de beste aanpassingen en verbeteringen leidt voor plannen in de toekomst. Misschien is dat dan toch de reden dat vele OOvB klanten een heel gezonde bedrijfsgroei doormaken.